Thứ tư, 07/04/2010 16:18 GMT+7

Câu 9. Mục đích của việc phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì?

Trả lời:

Mục đích của việc phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ là: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thương mại hoá các sản phẩm hàng hoá là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Lượt xem: 1069

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)