Thứ tư, 07/04/2010 16:16 GMT+7

Câu 14. Có thể lựa chọn những loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệ?

Trả lời:

Khi thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệ, có thể lựa chọn những loại hình doanh nghiệp sau đây:

1. Doanh nghiệp tư nhân

2. Công ty hợp danh

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn

4. Công ty cổ phần

Lượt xem: 1563

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)