Thứ tư, 07/04/2010 16:15 GMT+7

Câu 17. Hồ sơ đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp với loại hình công ty hợp danh bao gồm những tài liệu gì?

Trả lời:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp với loại hình công ty hợp danh bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lượt xem: 1036

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)