Thứ tư, 07/04/2010 16:15 GMT+7

Câu 16. Hồ sơ đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp với loại hình doanh nghiệp tư nhân bao gồm những tài liệu gì?

Trả lời:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp với loại hình doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

4. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lượt xem: 1408

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)