Thứ tư, 07/04/2010 16:14 GMT+7

Câu 18. Hồ sơ đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm những tài liệu gì?

Trả lời:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:

a) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lượt xem: 3946

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)