Thứ tư, 07/04/2010 16:21 GMT+7

Câu 4. Hoạt động chính của doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì?

Trả lời:

Hoạt động chính của doanh nghiệp khoa học và công nghệ là thực hiện sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm hàng hoá hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Ngoài các hoạt động này, doanh nghiệp khoa học và công nghệ có thể thực hiện sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm hàng hoá khác và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Lượt xem: 5602

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)