Thứ hai, 11/01/2016 16:11 GMT+7

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Điều hoà không khí

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 043 556 4706.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Têngói thầu1

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1

Giá gói thầu1

Giá trúng thầu3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

Nâng tầng khối phụ trợ Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ -113 Trần Duy Hưng Hà Nội

Điều hoà không khí

224 ngày 24/11/2015

Đấu thầu rộng rãi

Trong nước

1.846.910.000

1.722.381.000

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Bách Khoa

Trọn gói

30 ngày

233/QĐ-VP ngày 15/12/2015 của Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Anh TuấnLượt xem: 857

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)