Thứ sáu, 29/01/2016 09:12 GMT+7

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ ra mắt Ban Chấp hành Trung ương khoá XII

Sáng 28/01/2016, Trang tin Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội XII trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại lễ ra mắt Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, sáng...

Tổng Bí thư phát biểu khi ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: ĐCSVN)


 
Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,


Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và với tình cảm cá nhân, tôi chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, giao cho chúng tôi trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân, đất nước. Chúng tôi nhận thấy đây là vinh dự và nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là để vượt qua không ít những khó khăn, thách thức đang ở phía trước.

Thưa các vị khách quý,

Thưa Đại hội,


Những thành tựu đất nước ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là những đóng góp to lớn, quan trọng của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI. Ban Chấp hành Trung ương khoá XII xin trân trọng những công lao đóng góp của các đồng chí và chân thành cảm ơn các đồng chí về những đóng góp to lớn đó. Chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khoẻ và tiếp tục có nhiều đóng góp cho Đảng, nhân dân, đất nước.

Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân rằng, tập thể Ban Chấp hành Trung ương khoá XII sẽ cùng với toàn Đảng tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Chúng tôi mong luôn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể qua các thời kỳ, các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các giới, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế…, để giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp năm mới - 2016 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Bính Thân, xin kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước sức khoẻ, hạnh phúc và thành công; chúc năm mới thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Lượt xem: 1592

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)