Thứ năm, 27/12/2018 00:35 GMT+7

Thông báo về việc rà soát, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Để đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu dùng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước, góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/04/2017 về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; trên tinh thần Công văn số 4167/BTTTT-CNTT ngày 10/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Trung tâm Công nghệ thông tin đề nghị:

- Các cơ quan, đơn vị khi đầu tư, mua sắm các sản phẩm, dịch vụ CNTT bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước phải nghiêm túc thực hiện theo quy định về ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất được trong nước theo quy định tại Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016;

- Rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 trong từng dự án CNTT đã triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trong các năm 2017-2018. Nội dung báo cáo đề nghị tập trung vào: Tổng kinh phí đã đầu tư, mua sắm sản phẩm phần cứng, phần mềm, thuê sử dụng dịch vụ CNTT trong các năm 2017-2018, số lượng và kinh phí đã đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT nước ngoài (cần nêu rõ lý do mua của nước ngoài); các vướng mắc, khó khăn khi áp dụng quy định ưu tiên đầu tư, mua sắm; các kiến nghị, đề xuất liên quan. Chi tiết trong Phụ lục kèm theo công văn này (file Phụ lục được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ www.most.gov.vn mục “Thống kê/Các tin mới”, cụ thể tại đường link như sau: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/11501/so-lieu-thong-ke.aspx).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và gửi công văn báo cáo về Trung tâm Công nghệ thông tin trước ngày 10/01/2019 để kịp thời tổng hợp, báo cáo.

Thông tin chi tiết xin liên hệ cán bộ phụ trách Anh Đặng Huỳnh Kim, số điện thoại 0965215986. Bản mềm file báo cáo xin gửi vào địa chỉ thư điện tử dhkim@most.gov.vn.

Trân trọng./.

Phụ lục

 

Lượt xem: 5008

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)