Thứ hai, 02/10/2023 20:50 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen xoài Tương Dương và cây hồng bản địa theo hướng sản xuất hàng hóa tại Nghệ An và Hà Tĩnh”, Mã số: NVQG-2019/ĐT.11

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

        1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen xoài Tương Dương và cây hồng bản địa theo hướng sản xuất hàng hóa tại Nghệ An và Hà Tĩnh”.

        2. Mã số: NVQG-2019/ĐT.11

        3. Tổng kinh phí: 4.950,0 triệu đồng.

Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.520,0  triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:  444,0  triệu đồng.

4. Thời gian thực hiện: từ 08/2019 đến 07/2023.

5. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ

6. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Duy Trình

7. Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phạm Duy Trình

Chủ nhiệm đề tài - Thạc sỹ

Viện KH KTNN Bắc Trung bộ

2

Cao Đỗ Mười

Thư ký đề tài - Thạc sỹ

Viện KH KTNN Bắc Trung bộ

3

Phạm Văn Linh

Thành viên chính - Tiến sỹ

Viện KH KTNN Bắc Trung bộ

4

Nguyễn Quang Huy

Thành viên chính - Thạc sỹ

Viện KH KTNN Bắc Trung bộ

5

Nguyễn Văn Phường

Thành viên chính - Thạc sỹ

Viện KH KTNN Bắc Trung bộ

6

Trần Thị Duyên

Thành viên chính - Thạc sỹ

Viện KH KTNN Bắc Trung bộ

7

Lô Khăm Kha

Thành viên chính - Kỹ sư

Phòng NN huyện Tương Dương, Nghệ An

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Dự kiến: Tháng 10/2023, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết đăng tải tại phụ lục đính kèm:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia mã số: NVQG-2019/ĐT.11

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 653

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)