Thứ năm, 28/09/2023 07:57 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho khẩu chuẩn bị sản xuất trong nhà máy may, Mã số 03.12/NSCL-2022

2. Mục tiêu nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho khâu chuẩn bị sản xuất trong nhà máy may hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Hường

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

5. Thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng

Bắt đầu: Tháng 02/2022

Kết thúc: Tháng 07/2023

6. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Thị Hường

Chủ nhiệm

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Thư ký khoa học

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

3

TS. Nguyễn Văn Hậu

Thành viên chính

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

4

TS. Chi Thị Minh Huệ

Thành viên chính

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

5

ThS. Ngô Thị Thanh Mai

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

6

ThS. Dương Thị Hoàn

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

7

ThS. Chu Thị Mai Hương

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

8

ThS. Trịnh Thị Thanh Hương

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

9

ThS. Nguyễn Phương Linh

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

10

ThS. Phạm Thị Lụa

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

11

ThS. Nguyễn Văn Thư

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

12

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

13

ThS. Định Thị Nhàn

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

14

ThS. Nguyễn Thị Phương

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

15

ThS. Nguyễn Thị Hồng Khanh

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

16

ThS. Nguyễn Thị Ánh

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

17

ThS. Nguyễn Thị Hải Duyên

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

18

ThS. Phạm Thị Hương

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

19

ThS. Phạm Kim Quý

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Dự kiến trong tháng 10/2023 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tại file đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 672

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)