Thứ ba, 26/09/2023 09:50 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại khu Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Mã số: ĐTĐL.CN -35/20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại khu Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Vườn Quốc gia).

- Mã số: ĐTĐL.CN -35/20

- Thuộc: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia.

- Kinh phí: 5.000 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 30 tháng (Từ tháng 9/2020 đến tháng 02/2023). Được gia hạn đến tháng 8/2023 theo Quyết định số 244/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Bùi Thế Đồi

- Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1.

Bùi Thế Đồi

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2.

Trần Ngọc Thể

Tiến sĩ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3.

Phùng Văn Khoa

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Lâm nghiệp

4.

Lê Đình Hải

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

5.

Nguyễn Minh Thanh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Lâm nghiệp

6.

Vương Văn Quỳnh

Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7.

Trần Thanh Lâm

Thạc sĩ

Viện Khoa học môi trường và Biến đổi khí hậu

8.

Hà Quang Anh

Tiến sĩ

TT bảo vệ tầng Ozon và phát triển kinh tế Các-bon thấp

9.

Nguyễn Hữu Dũng

Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

10.

Phan Văn Thắng

Thạc sĩ

Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 11/2023 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1) Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế cho việc đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại khu Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

- Xây dựng được 03 mô hình sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại khu vườn quốc gia (mô hình sinh kế bền vững, mô hình cộng đồng tham gia công tác bảo tồn và mô hình cộng đồng tham gia phát triển du lịch sinh thái).

- Đề xuất được giải pháp nâng cao năng lực quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên tại địa phương.

2) Các sản phẩm của đề tài:

Số TT

Tên sản phẩm

Ghi chứ

I

Sản phẩm dạng I

 

1

01 mô hình phát triển cây dược liệu gắn với sinh kế cộng đồng tại vùng đệm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

02 ha mô hình trồng cây Ba kích tím và Sa nhân trên đất rừng

II

Sản phẩm dạng II

 

1

Báo cáo cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế cho đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng tại khu vườn quốc gia

01 Báo cáo

2

Báo cáo kiến nghị các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và nâng cao sinh kế người dân tại khu Vườn quốc gia

01 Báo cáo

3

Báo cáo kết quả xây dựng mô hình phát triển cây dược liệu gắn với sinh kế cộng đồng tại vùng đệm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

01 Báo cáo

4

Báo cáo kết quả và đánh giá hiệu quả xây dựng mô hình cộng đồng tham gia công tác bảo tồn tại khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

01 Báo cáo

5

Báo cáo kết quả và đánh giá hiệu quả xây dựng mô hình sinh kế có sự tham gia phát triển du lịch sinh thái tại Khu Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

01 Báo cáo

6

Bộ tài liệu hướng dẫn và tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

01 Bộ tài liệu hướng dẫn

7

Bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội và thành phần loài thực vật, động vật quý hiếm tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

01 Bộ CSDL đề tài

8

Báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài

01 Báo cáo

9

Báo cáo tổng kết kết quả của đề tài

01 Báo cáo

III

Sản phẩm dạng III

 

1

01 bài báo quốc tế

Đăng trên tạp chí:  International Journal of Science Academic Research Vol. 03, Issue 10, pp.4584-4587

2

05 bài báo trong nước

vượt 01 bài so với đăng ký

3

01 cuốn sách: Sử dụng bền vững tài nguyên  thiên nhiên và nâng cao sinh kế người dân Khu Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Được chấp nhận xuất bản của NXB

IV

Sản phẩm đào tạo sau đại học

 

1

Hỗ trợ 01 Tiến sĩ

Hỗ trợ 01 TS đã bảo vệ

2

Đào tạo 02 Thạc sĩ

02 ThS đã tốt nghiệp

 

3) Về những đóng góp mới của nhiệm vụ

- Đưa ra được đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng ở khu Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng;

- Đưa ra được hướng dẫn xây dựng mô hình sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế bền vững bằng mô hình phát triển cây dược liệu trên đất rừng tại vùng đệm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng;

- Bổ sung cơ sở dữ liệu về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học góp phần quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên tại Khu di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phục.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số: ĐTĐL.CN -35/20

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 972

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)