Thứ ba, 06/12/2022 09:50 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ: “Cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga và SNG 1991-2018”, mã số NĐT.72.RU/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ “Cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga và SNG 1991-2018”, mã số NĐT.72.RU/19.

2. Kinh phí thực hiện: 3.100 triệu đồng.

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.100 triệu đồng;

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 12/2019 - 12/2022.

4. Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Châu Âu.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Minh Đức.

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 12/2022.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm: Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1288

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)