Thứ năm, 01/12/2022 17:05 GMT+7

Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ (Của tổ chức khoa học và công nghệ đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ)

Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động KH&CN hàng năm của tổ chức KH&CN theo quy định về trách nhiệm báo cáo hoạt động KH&CN tại Khoản 03 Điều 11 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN kính đề nghị các tổ chức KH&CN gửi báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 theo Mẫu số 18/19/20 trong Phụ lục Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN.

          Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 15/12/2022;

          Địa chỉ gửi thư:

Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN, Bộ KH&CN

P.1103, Số 113, Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Email: vpdk@most.gov.vn; ĐT liên hệ: 024.39436337.

          Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Tổ chức./.

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 2458

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)