Thứ bảy, 13/08/2022 20:40 GMT+7

Gặp mặt các Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản và triển khai đánh giá xét chọn đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực KHXN&NV năm 2022

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia đã tổ chức Gặp mặt các thành viên Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2019 – 2021 và 2022 – 2024 và Phiên họp đánh giá xét chọn hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) năm 2022.

Tham dự Hội nghị, về phía các nhà khoa học có PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng biên tập Tạp chí cộng sản, Thành viên hội đồng khoa học (HĐKH) ngành Triết học, Tôn giáo học, xã hội học, chính trị học nhiệm kỳ 2019 – 2021; các nhà khoa học là thành viên các HĐKH ngành trong lĩnh vực KHXH&NV nhiệm kỳ 2019 – 2021 và nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Về phía Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia có ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; các thành viên Hội đồng quản lý, Lãnh đạo Cơ quan điều hành Quỹ tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Phạm Đình Nguyên – Giám đốc cơ quan điều hành Quỹ đã trình bày báo cáo về quá trình hoạt động của HĐKH nhiệm kỳ 2019 – 2021. Ông Phạm Đình Nguyên cho biết: ngày 27/5/2019, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ ký Quyết định số 86/QĐ- HĐQL- NAFOSTED về việc thành lập 7 HĐKH ngành trong lĩnh vực KHXH&NV. Các thành viên HĐKH là những nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao,  được cộng đồng khoa học tín nhiệm.

Trong nhiệm kỳ hoạt động (2019 – 2021), các HĐKH đã triển khai đánh giá xét chọn hơn 300 hồ sơ đăng ký tài trợ thuộc chương trình nghiên cứu cơ bản và chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia đánh giá định kỳ và đánh giá nghiệm thu đề tài do Quỹ tài trợ.

Ngoài ra, các HĐKH thực hiện tư vấn chuyên môn có liên quan nhằm đổi mới phương thức làm việc, tăng cường hiệu quả và chất lượng các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ. Trong nhiệm kỳ, các HĐKH đã thảo luận và đề xuất xây dựng các danh mục tạp chí quốc tế có uy tín, ISI có uy tín và quốc gia có uy tín ban hành tháng 12/2019. Sự tham gia tích cực và khách quan về mặt khoa học của các thành viên các HĐKH đã góp phần quan trọng đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo nên uy tín của Quỹ trong cộng đồng khoa học.
 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát biểu tại Hội nghị.
 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ khẳng định: Sau hơn 10 năm hoạt động, chương trình nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ đã được cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam nói chung, các nhà khoa học trong lĩnh vực KHXH&NV nói riêng ghi nhận có đóng góp quan trọng trong việc tạo dựng môi trường nghiên cứu hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng nghiên cứu và nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học trình độ cao ở Việt Nam. Những kết quả quan trọng này không thể có được nếu chương trình không có sự tham gia tích cực và đồng hành của các HĐKH trong lĩnh vực KHXH&NV.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2021 vừa qua, các thành viên HĐKH lĩnh vực KHXH&NV đã phải làm việc trong điều kiện dịch bệnh Covid bùng phát, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, Quỹ trải qua thời gian cần hoàn thiện, sửa đổi các văn bản quản lý, nhiều hoạt động bị gián đoạn. Tuy vậy, các thành viên HĐKH luôn tham gia đầy đủ và tích cực trong các hoạt động của Quỹ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong vai trò của HĐKH như: Tư vấn đánh giá xét chọn, đánh giá định kỳ, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ; tư vấn đánh giá các hoạt động nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia do Quỹ hỗ trợ; Tư vấn, góp ý xây dựng và hoàn thiện các quy định của Quỹ.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ thêm: Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản nói chung, trong lĩnh vực KHXH&NV nói riêng có đặc thù, đòi hỏi trình độ chuyên môn rất sâu trong các ngành/liên ngành. Các thành viên HĐKH ngành/liên ngành đều là các chuyên gia xuất sắc, có uy tín cao đã làm việc hết sức nghiêm túc, khoa học, công tâm, khách quan, với tinh thần trách nhiệm cao trong suốt quá trình từ đánh giá xét chọn, đánh giá trong quá trình triển khai nhiệm vụ và đánh giá kết quả đề tài. Đây là yếu tố hết sức quan trọng quyết định chất lượng chương trình nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực KHXH&NV do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ trong 10 năm qua. Trong riêng 2 năm của nhiệm kỳ 2019 – 2021, các HĐKH đã tham gia đánh giá và giới thiệu chuyên gia nhận xét phản biện cho hàng trăm đề tài, có đóng góp quan trọng để đạt được kết quả tiến bộ vượt trội.

Ngày 2/12/2021, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết xác định năm 2022 là Năm Quốc tế về Khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững, qua đó khuyến nghị các quốc gia thành viên, các tổ chức của hệ thống Liên hợp quốc và các tổ chức, cá nhân khác nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khoa học cơ bản đối với sự phát triển bền vững, trong đó có ngành KHXH&NV. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ tiếp tục hợp tác, chung tay đóng góp, thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu cơ bản nói chung, chương trình nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ trong lĩnh vực KHXH&NV ở nước ta nói riêng.
 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và ông Phạm Đình Nguyên – Giám đốc cơ quan điều hành Quỹ tặng hoa đại diện 7 HĐKH nhiệm kỳ 2019-2021

Tại Hội nghị, ông Phạm Đình Nguyên – Giám đốc cơ quan điều hành Quỹ đã công bố Quyết định số 27/QĐ-HĐQL - NAFOSTED thành lập các Hội đồng khoa học ngành/liên ngành thuộc lĩnh vực KHXH&NV của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 7 Hội đồng: Hội đồng khoa học liên ngành Tâm  lý học, Giáo dục học; Hội đồng khoa học ngành Kinh tế học; Hội đồng khoa học ngành Luật học; Hội đồng khoa học liên ngành Triết học, Chính trị học, Xã hội học; Hội đồng khoa học liên ngành Văn hóa học, Nghiên cứu Nghệ thuật, Thông tin đại chúng và truyền thông; Hội đồng khoa học liên ngành Sử học, Khảo cổ học; Hội đồng khoa học liên ngành Văn học, Ngôn ngữ học.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các HĐKH ngành/liên ngành đã họp triển khai đánh giá xét chọn đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực KHXH&NV năm 2022.


Chụp ảnh lưu niệm.
 


 


 


 

Một số hình ảnh tại Hội nghị.
 

 

 

Nguồn: Trung tâm NC&PT truyền thông KH&CN

Lượt xem: 8698

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)