Thứ ba, 09/08/2022 15:17 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tôm - lúa vùng ven biển Tây đồng bằng sông Cửu Long, mã số đề tài, dự án: ĐTĐL.CN-22/18

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên đề tài/dự án:  Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tôm - lúa vùng ven biển Tây đồng bằng sông Cửu long

Mã số đề tài, dự án: ĐTĐL.CN-22/18

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình):

- Khác (ghi cụ thể

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tôm - lúa bền vững thích ứng với hạn-mặn, nước biển dâng vùng ven biển Tây đồng bằng sông Cửu long.

Mục tiêu cụ thể:

Đánh giá được hiện trạng tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mô hình tôm-lúa tại hai huyện An Minh và An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Đề xuất được giải pháp tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mô hình tôm – lúa tại hai huyện An Minh và An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Xây dựng 2 mô hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mô hình tôm – lúa tại hai huyện An Minh và An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tôm - lúa cho các tỉnh ĐBSCL

3. Chủ nhiệm đề tài/dự án:

Họ và tên: Trần Việt Dũng

Ngày, tháng, năm sinh:   15/9/1983                        Giới tính: Nam 1

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên;                 Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại:

Tổ chức: 024.35639745                     Nhà riêng:                Mobile:      0986997005             

Fax:    02435642309                           E-mail: tranvietdung@pim.vn

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Địa chỉ tổ chức:  171 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

Địa chỉ nhà riêng:  P2346, tòa nhà VP5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

4. Tổ chức chủ trì đề tài/dự án:

Tên cơ quan chủ trì đề tài: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Điện thoại: 024. 38522086 Fax: 024. 35632827

Website: http://www.vawr.gov.vn

Địa chỉ: 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Họ và tên thủ trưởng cơ quan: Nguyễn Vũ Việt

Số tài khoản: 3713.1.1052525

Kho bạc nhà nước quận Đống Đa

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Kinh phí và sử dụng kinh phí: 3.500 tr.đ, trong đó:

+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 3.500 tr.đ.

+ Kinh phí từ các nguồn khác:  0 tr.đ.

6. Thời gian thực hiện theo hợp đồng

- Bắt đầu:    từ tháng 11 năm 2018

- Kết thúc: tháng 10 năm 2021

- Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: tháng 6 năm 2022

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh 

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

ThS. Trần Việt Dũng

ThS

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

2

PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn

PGS.TS

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

3

PGS.TS Trần Chí Trung

PGS.TS

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

4

ThS. Đặng Minh Tuyến

ThS

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

5

ThS. Nguyễn Xuân Thịnh

ThS

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

6

ThS. Võ Thị Kim Dung

ThS

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

7

ThS. Bùi Văn Cường

ThS

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

8

KS. Phạm Văn Hiệp

ThS

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

9

PGS.TS. Phạm Bảo Dương

PGS.TS

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

10

TS. Lê Văn Chính

TS

Trường Đại học Thủy lợi


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài, dự án: ĐTĐL.CN-22/18

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 511

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)