Thứ ba, 02/08/2022 14:41 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ “Cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, xu hướng biến đổi và gợi ý chính sách”, Mã số: ĐTĐL.XH 02/19

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, xu hướng biến đổi và gợi ý chính sách

- Mã số: ĐTĐL.CN-23/18

- Kinh phí: 3.080 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 6/2019 đến tháng 05/2022).

- Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Tôn giáo, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

- Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Chu Văn Tuấn

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Chu Văn Tuấn

NCVCC, PGS.TS.

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

2

Vũ Thị Thu Hà

NCVC, TS

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

3

Nguyễn Bình

NCVC, TS

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

4

Nguyễn Văn Minh

PGS.TS.

Viện Dân tộc học

5

Đỗ Lan Hiền

PGS.TS, GVCC

Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng, HV CTQG HCM

6

Hoàng Văn Chung

NCVC, TS

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

7

Nguyễn Huy Hoàng

PGS.TS, NCVCC

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

8

Phú Văn Hẳn

TS, NCVCC

Viện KHXH vùng Nam bộ

9

Lương Thị Thu Hường

TS, GVC

Trường Đại học Giao thông vận tải

10

Nguyễn Thị Quế Hương

NCVC, TS

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

11

Nguyễn Xuân Hùng

NCVC, TS

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

12

Ngô Quốc Đông

NCVC, TS

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

13

Nguyễn Ngọc Mai

NCVC, TS

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

14

Trần Thị Phương Anh

NCVC, ThS

Viện Nghiên cứu Tôn giáo

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 8/2022.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file kèm theo)

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1147

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)