Thứ sáu, 22/07/2022 00:10 GMT+7

Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế: Chính sách và Sáng kiến Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển bền vững

Được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI) phối hợp với Mạng lưới Hội nghị khoa học và công nghệ và Chính sách Đổi mới và Quản lý Đông Nam Á (SEAC-STIPM) tổ chức Hội thảo quốc tế về Chính sách và Sáng kiến Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển bền vững - Kinh nghiệm thành công và bài học cho Việt Nam, với chủ đề Chính sách và quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế tuần hoàn, dự kiến thời gian tổ chức vào ngày 08 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội của Việt Nam và các nước ASEAN gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về chính sách và sáng kiến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) vì mục tiêu phát triển bền vững; đề xuất các khuyến nghị nhằm xây dựng và thực thi chính sách KH,CN&ĐMST phục vụ phát triển bền vững hiệu quả và hiệu lực; tạo lập và mở rộng mạng lưới các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách KH,CN&ĐMST vì sự phát triển bền vững trong khu vực ASEAN; góp phần thúc đẩy xây dựng diễn đàn thường niên để chia sẻ kết quả nghiên cứu và xác định  các vấn đề mới nổi về chính sách KH,CN&ĐMST phục vụ phát triển bền vững trong khu vực.

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước tham gia viết bài cho Hội thảo. Các bài viết sau phản biện, được chấp nhận sẽ được đăng tại Kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN và có cơ hội xuất bản trên các tạp chí khoa học có liên kết với Hội thảo.

Thông tin chi tiết về Hội thảo xem tại http://seacstipm2022.visti.gov.vn và liên hệ: TS. Trần Quang Huy, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (email: huytran@most.gov.vn; điện thoại: 0243.936.3428 / 090.428.4680)./.
 

 

 

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 2550

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)