Thứ ba, 02/08/2022 15:50 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: “Nghiên cứu tổng hợp polymer hydrogel PEG, PLA biến tính và ứng dụng để chế tạo hệ phân phối thuốc giải phóng có kiểm soát”, mã số NĐT.27.KR/17

I. Thông tin chung nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu tổng hợp polymer hydrogel PEG, PLA biến tính và ứng dụng để chế tạo hệ phân phối thuốc giải phóng có kiểm soát”, mã số NĐT.27.KR/17.

2. Kinh phí thực hiện: 3.560 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.560 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ 9/2017 đến 3/2022

4. Tổ chức chủ trì: Phòng Thí nghiệm trọng điểm vật liệu Polyme và Compozit

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Huỳnh Đại Phú

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 8/2022.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm: Báo cáo kết quả nhiệm vụ

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1253

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)