Thứ ba, 19/07/2022 15:25 GMT+7

Thông tin chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị cấp điện di động cho tàu bay” mã số: ĐTĐL.CN-14/18

a. Thông tin chung:

- Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị cấp điện di động cho tàu bay, mã số: ĐTĐL.CN-14/18

- Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia

- Thời gian thực hiện: 43 tháng (từ tháng 11/2018 đến tháng 05/2022, trong đó gia hạn 02 lần theo Quyết định số 791/QĐ-BKHCN ngày 07/4/2021 và Quyết định số 2990/QĐ-BKHCN ngày 19/11/2021)

- Tổng kinh phí: 12.500 triệu đồng, gồm:

                 + NSNN: 12.500 triệu đồng.

                 + Khác:    0 triệu đồng.

- Tổ chức chủ trì: Trường Sĩ Quan Không Quân

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. KSCC. Đinh Văn Mạnh

- Chủ nhiệm và các thành viên chính thực hiện đề tài như sau:
 

Số

TT

Chức danh khoa học, học vị, họ và tên

Cơ quan công tác

1

ThS.KSCC. Đinh Văn Mạnh

Trường sĩ quan không quân

2

TS. Bùi Đăng Quang

Viện Kỹ thuật ĐK&TĐH

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Liễn

Viện Kỹ thuật ĐK&TĐH

4

ThS. Trịnh Công Đồng

Viện Kỹ thuật ĐK&TĐH

5

TS. Phạm Quang Đăng

Viện Kỹ thuật ĐK&TĐH

6

PGS.TS. Vũ Hoàng Phương

Viện Kỹ thuật ĐK&TĐH

7

ThS. Phạm Văn Tiệp

Trường sĩ quan không quân

8

PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc

Viện Cơ khí Động lực

9

GS.TS. Lê Anh Tuấn

Viện Cơ khí Động lực

10

TS. Nguyễn Trường Thành

Trường sĩ quan không quân

11

TS. Nguyễn Văn Chung

Trường sĩ quan không quân

12

TS. Phạm Ích Quí

Trường sĩ quan không quân

13

ThS. Thái Duy Hào

Trường sĩ quan không quân

14

KS. Nguyễn Khoa Cường

Trường sĩ quan không quân

15

ThS. Nguyễn Hữu Đạt

Trường sĩ quan không quân


b. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Trong khoảng thời gian từ ngày 04/8/2021 đến ngày 10/8/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

c. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: ĐTĐL.CN-14/18
 

 

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 2277

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)