Thứ sáu, 24/12/2021 20:27 GMT+7

Thông tin chi tiết về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng vi rút corona mới 2019 (2019-nCoV)” mã số ĐTĐL.CN.29/20

Thông tin chung:

Tên nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng vi rút corona mới 2019 (2019-nCoV)

Mã số ĐTĐL.CN.29/20

Tổng kinh phí: 18.980 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    18.980 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                                     0 triệu đồng

Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 02 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021

- Thực tế thực hiện: từ tháng 02 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021

- Được gia hạn (nếu có): đến 31/10/2021

Quyết định số 1517/QĐ-BKHCN ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài mã số ĐTĐL.CN.29/20.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Quân y;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Hồ Anh Sơn;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học

Cơ quan công tác

1

PGS. TS. Hồ Anh Sơn

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Học viện Quân y

2

TS. Hoàng Xuân Sử

Thư ký khoa học

Học viện Quân y

3

TS. Đinh Thị Thu Hằng

Thành viên NCC

Học viện Quân y

4

TS. Hoàng Văn Tổng

Thành viên NCC

Học viện Quân y

5

PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn

Thành viên NCC

Học viện Quân y

6

PGS. TS. Tạ Bá Thắng

Thành viên NCC

Học viện Quân y

7

TS. Lê Văn Nam

Thành viên NCC

Học viện Quân y

8

GS. TS. Đỗ Quyết

Thành viên NCC

Học viện Quân y

9

GS. TS. Nguyễn Lĩnh Toàn

Thành viên NCC

Học viện Quân y

10

TS. Nguyễn Thu Thủy

Thành viên NCC

Học viện Quân y

11

TS. Nguyễn Thanh Việt

Thành viên NCC

Học viện Quân y

12

ThS. Trần Thị Thu Huyền

Thành viên NCC

Học viện Quân y

13

ThS. Văn Hồng Minh

Thành viên NCC

Học viện Quân y

14

CN. Phan Quốc Việt

Thành viên NCC

Công ty CP Công nghệ Việt Á

15

ThS. Hồ Thị Thanh Thủy

Thành viên NCC

Công ty CP Công nghệ Việt Á

16

ThS Khổng Thị Minh Ngân

Thành viên NCC

Công ty CP Công nghệ Việt Á

17

ThS. Nguyễn Thụy Dạ Thảo

Thành viên NCC

Công ty CP Công nghệ Việt Á

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 12/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN.29/20

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN.29/20

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 12249

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)