Thứ hai, 27/12/2021 08:23 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu chọn tạo tôm chân trắng (Penaeus vannamei) thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn”, mã số ĐTĐL.CN-27/18

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: “Nghiên cứu chọn tạo tôm chân trắng (Penaeus vannamei) thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn”, mã số ĐTĐL.CN-27/18

Thuộc: Nhiệm vụ độc lập.

2. Mục tiêu nhiệm vụ: Tạo được đàn tôm bố mẹ chân trắng sinh trưởng nhanh và có khả năng chịu đựng tốt trong điều kiện biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Đình Quang Duy

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

5. Tổng kinh phí thực hiện: 13.400,0 triệu đồng, trong đó:

+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 11.200,0 triệu đồng.

+ Kinh phí từ các nguồn khác: 2.200,0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Từ 11/2018

Kết thúc: Tháng 11/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

 

1

Nguyễn Đình Quang Duy

Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

 

2

Nguyễn Hữu Ninh

Phó giáo sư

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

 

3

Mai Duy Minh

Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

4

Nguyễn Hữu Hùng

Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

5

 

Đinh Công Trứ

Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

 

6

Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn

Tiến sỹ

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

 

7

Mai Thái Ngọc

Kỹ sư

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

 

8

Nguyễn Đình Tý

Kỹ sư

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

 

9

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Kỹ sư

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

 

10

Nguyễn Trọng Huy

Thạc sỹ

Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Huy Thuận

11

Nguyễn Hồng Nguyên

Tiến sỹ

Trường Đại học Sunshine Coast, Úc

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm vụ

- Tháng 01/2022 tại Trụ sở Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN-27/18

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 902

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)