Thứ sáu, 24/12/2021 20:20 GMT+7

Thông tin chi tiết về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu hoàn thiện và đánh giá chất lượng sinh phẩm realtime-LAMP phát hiện nhanh SARS-CoV-2

Thông tin chung:

Tên nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu hoàn thiện và đánh giá chất lượng sinh phẩm realtime-LAMP phát hiện nhanh SARS-CoV-2

Mã số ĐTĐL.CN.59/20

Tổng kinh phí:                                                 3.600 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    1.800 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                              1.800 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2020 đến tháng 04/2021;

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): gia hạn đến tháng 10 năm 2021

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần Sao Thái Dương;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: DS. Nguyễn Hữu Thắng;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Lê Quang Hòa

Thành viên chính

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

2

TS. Nguyễn Lê Thu Hà

Thành viên chính

Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Quốc tế Innogenex

3

Ths. Phạm Tiến Dũng

Thành viên chính

Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Quốc tế Innogenex

4

Ths. Trần Thanh Tùng

Thành viên chính

Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Quốc tế Innogenex

5

TS. Phùng Thị Thủy

Thành viên chính

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

6

DS. Nguyễn Hữu Thắng

Chủ nhiệm đề tài

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

7

ThS.DS. Nguyễn Thị Hương Liên

Thành viên chính

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

8

DS. Vũ Văn Ân

Thành viên chính

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

9

DS. Bùi Thị Song Sơn

Thành viên chính

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

10

DS. Lê Thị Thủy Hương

Thành viên chính

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

11

DS. Đoàn Thị Mai Anh

Thành viên chính

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

12

DS. Phạm Quang Hiệp

Thành viên chính

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

13

DS. Đoàn Thị Hà Thu

Thành viên chính

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

14

ThS.DS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Thư ký

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

15

DS. Đỗ Thanh Hà

Thành viên chính

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

16

DS. Trịnh Huy Công

Thành viên chính

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

17

DS. Cao Thị Hồng Nhung

Thành viên chính

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

18

Kỹ sư Nguyễn Tuấn Vũ

Thành viên chính

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

19

DS. Nguyễn Thị Hương Giang

Thành viên chính

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 12/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Thông tin đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN.59/20

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN.59/20

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1589

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)