Thứ sáu, 24/12/2021 20:05 GMT+7

Thông tin chi tiết về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và vi rút học bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona mới 2019 (Covid-19) tại Việt Nam

Thông tin chung:

Tên nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và vi rút học bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona mới 2019 (Covid-19) tại Việt Nam

Mã số ĐTĐL.CN.32/20

Tổng kinh phí:                                                 16.600 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    9.150 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                              7.450triệu đồng  

Thời gian thực hiện:

+ Bắt đầu: 02/2020

+ Kết thúc: 01/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): gia hạn đến tháng 7 năm 2021

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Phan Trọng Lân;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

GS.TS. Phan Trọng Lân

Chủ nhiệm đề tài

Viện Pasteur TP.HCM

2

TS. Phạm Duy Quang

Thành viên thực hiện chính/Thư ký

Viện Pasteur TP.HCM

3

GS.TS. Đặng Đức Anh

Thành viên thực hiện chính

Viện VSDTTƯ

4

TS. Nguyễn Vũ Thượng

Thành viên thực hiện chính

Viện Pasteur TP.HCM

5

TS. Hoàng Quốc Cường

Thành viên thực hiện chính

Viện Pasteur TP.HCM

6

ThS. Lương Chấn Quang

Thành viên thực hiện chính

Viện Pasteur TP.HCM

7

ThS.DS. Cao Minh Thắng

Thành viên thực hiện chính

Viện Pasteur TP.HCM

8

TS. Đào Huy Mạnh

Thành viên thực hiện chính

Viện Pasteur TP.HCM

9

ThS. Huỳnh Thị Kim Loan

Thành viên thực hiện chính

Viện Pasteur TP.HCM

10

TS. Đỗ Thái Hùng

Thành viên thực hiện chính

Viện Pasteur Nha Trang

11

PGS.TS. Trần Như Dương

Thành viên thực hiện chính

Viện VSDTTƯ

12

PGS.TS. Lê Thị Quỳnh Mai

Thành viên thực hiện chính

Viện VSDTTƯ

13

TS. Hoàng Vũ Mai Phương

Thành viên thực hiện chính

Viện VSDTTƯ

14

PGS.TS. Nguyễn Lê Khánh Hằng

Thành viên thực hiện chính

Viện VSDTTƯ

15

TS. Lê Anh Tuấn

Thành viên thực hiện chính

Viện VSDTTƯ

16

TS. Ngũ Duy Nghĩa

Thành viên thực hiện chính

Viện VSDTTƯ

17

TS. Phạm Quang Thái

Thành viên thực hiện chính

Thành viên thực hiện chính

18

GS.TS. Nguyễn Trần Hiển

Thành viên thực hiện chính

Viện VSDTTƯ

19

ThS. Nguyễn Công Khanh

Thành viên thực hiện chính

Viện VSDTTƯ

20

BS. Nguyễn Trí Dũng

Thành viên thực hiện chính

TTKSBT TP.HCM

21

TS. Phạm Ngọc Thạch

Thành viên thực hiện chính

Bệnh viện Nhiệt đới TƯ

22

ThS Trương Thị Thùy Dung

Thành viên thực hiện chính

Viện Pasteur TP.HCM

23

BS. Nguyễn Viết Thinh

Thành viên thực hiện chính

Viện Pasteur TP.HCM

24

BS Lê Ngọc Tú

Thành viên thực hiện chính

Viện Pasteur TP.HCM


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 12/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:             

Thông tin chi tiết về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN.32/20               

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số ĐTĐL.CN.32/20

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1744

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)