Thứ ba, 30/11/2021 23:11 GMT+7

Quy trình sản xuất và sử dụng đá Nano UFB để bảo quản mực ống trên tàu

Chiều 27/11, tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng diễn ra hội nghị tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp thành phố: “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất và sử dụng đá Nano UFB để bảo quản mực ống trên tàu khai thác thủy sản tại Hải Phòng”. Đề tài do ThS. Phạm Văn Tuyển làm chủ nhiệm.


ThS. Phạm Văn Tuyển, chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội nghị

 

Đá nano UFB (Ultra Fine Bubble) là công nghệ tạo bóng khí siêu nhỏ có đường kính nanomet, nước được sục các bong bóng khí có đường kính siêu nhỏ này được gọi là nước nano UFB. Ứng dụng nước nano UFB trong bảo quản thủy sản, bong bóng nano ni-tơ có tác dụng hiệu quả trong việc ngăn chặn quá trình oxy hóa chất béo từ bề mặt ngoài đến tận bên trong cơ thể thủy sản nhằm ngăn chặn và biến đổi sự biến đổi chất lượng thủy sản.

Sau 24 tháng thực hiện nhiệm vụ (2019-2021), từ kết quả thực nghiệm tại quy mô phòng thí nghiệm và triển khai thực nghiệm tại quy mô sản xuất. Đề tài đã xây dựng được 02 quy trình công nghệ: (1) Quy trình sản xuất nước đá nano UFB quy mô 200cây/mẻ (loại đá 25kg/cây) tại cơ sở sản xuất nước đá cảng cá Máy Chai, Hải Phòng; (2) Quy trình bảo quản mực ống bằng đá nano UFB trên tàu khai thác thủy sản tại Hải Phòng.

Kết quả nghiên cứu nước đá nano UFB có chỉ số DO (hàm lượng oxy hòa tan trong nước) <1 mg/L. Nước đá nano UFB đáp ứng QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt (nay là QCVN 01-1:2008/BYT). Nhóm nghiên cứu cũng ứng dụng nước đá nano UFB thực nghiệm bảo quản thủy sản trên tàu khai thác thủy sản tại Hải Phòng. Mực ống trước khi bảo quản đá nano được xử lý ngâm hạ nhiệt bằng hỗn hợp nước biển và nước đá nano với tỉ lệ đá/nước biển là 2/1, thời gian ngâm hạ nhiệt 20 phút. Thời gian bảo quản mực đạt chất lượng, mực bảo quản có các chỉ số về cảm quan, hóa học, vi sinh tối đa trong từ 13 đến 15 ngày, chất lượng mực ống tăng 25-40% so với mẫu đối chứng bảo quản bằng đá theo phương pháp thông thường của ngư dân. Từ kết quả nghiên cứu, ứng dụng, bảo quản trên đối tượng mực ống, nhiệm vụ bước đầu thử nghiệm ứng dụng đá nano UFB bảo quản đối tượng cá bạc má. Cá bảo quản có chất lượng tốt hơn 30-35% so với mẫu đối chứng (bảo quản bằng nước đá theo phương pháp thông thường của ngư dân), đảm bảo chất lượng trong thời gian từ 15 đến 18 ngày.

Đề tài được hội đồng khoa học xếp loại xuất sắc. Sản phẩm khoa học của đề tài có giá trị khoa học, có tính mới, đảm bảo tính khách quan và phù hợp với định hướng nghiên cứu phát triển của ngành thủy sản theo định hướng phát triển của thành phố./.

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Lượt xem: 205

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)