Thứ sáu, 12/11/2021 19:30 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu phát triển cây Địa hoàng (Rehmannia glutinosa) theo hướng dẫn GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh lân cận”, mã số: ĐTĐL.CN-03/17

Tổng kinh phí: 7.400,0 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    6.630,0 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                            770,0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Hùng Vương;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Thanh Loan;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học

Cơ quan công tác

1

TS. Phạm Thanh Loan

Chủ nhiệm đề tài

Trường Đại học Hùng Vương

2

TS. Trần Thị Ngọc Diệp

Thư ký đề tài

Trường Đại học Hùng Vương

3

TS. Hà Thị Thanh Đoàn

Thành viên chính

Trường Đại học Hùng Vương

4

PGS.TS. Cao Phi Bằng

Thành viên chính

Trường Đại học Hùng Vương

5

TS. Hoàng Mai Thảo

Thành viên chính

Trường Đại học Hùng Vương

6

TS. Nguyễn Như Tùng

Thành viên chính

Trường Đại học Công nghiệp

Hà Nội

7

PGS.TS. Phương Thiện Thương

Thành viên chính

Viện Khoa học và Công nghệ

Việt Nam – Hàn Quốc

8

TS. Phạm Quốc Tuấn

Thành viên chính

Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

9

PGS.TS. Lê Như Kiểu

Thành viên chính

Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa

10

ThS. Trần Quang Lục

Thành viên chính

Công ty Cổ phần Traphaco

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 11/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: ĐTĐL.CN-03/17

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: ĐTĐL.CN-03/17

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 828

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)