Thứ năm, 11/11/2021 23:32 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu động lực biến đổi bờ biển và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên vùng ven biển miền Bắc và miền Trung Việt Nam”, mã số NĐT.30.RU/17

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: "Nghiên cứu động lực biến đổi bờ biển và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên vùng ven biển miền Bắc và miền Trung Việt Nam", mã số NĐT.30.RU/17. 

2. Kinh phí thực hiện: 5.500 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.500 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện: từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2021.

4. Tổ chức chủ trì: Viện Địa lý.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thanh Hoàn.

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 11-12/2021.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 628

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)