Thứ năm, 11/11/2021 16:17 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm và một số sản phẩm từ hỗn dịch này; Mã số dự án: TTKHCN.DA.18-2018

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm và một số sản phẩm từ hỗn dịch này

Mã số dự án: TTKHCN.DA.18-2018

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1.    Mục tiêu của dự án sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra

a. Mục tiêu chung:

  • Hoàn thiện và thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm;
  • Hoàn thiện và thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất 05 sản phẩm từ hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm.

b. Mục tiêu cụ thể:

  • Nghiên cứu, điều tra nhu cầu thị trường về các sản phẩm có chứa nano bạc nói chung và các sản phẩm liên quan đến dự án: 1. hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm; 2. gel rửa tay; 3. dung dịch rửa mũi xoang; 4. dung dịch rửa vết thương; 5. gel nano bạc chữa vết thương; 6. hỗn dịch nano bạc khử trùng dùng trong nuôi trồng thủy sản và xử lý nước thải y tế. Lập cơ sở dữ liệu các sản phẩm đã và đang lưu hành trên thị trường về các mặt: đặc điểm công nghệ, giá thành, ưu – nhược điểm của sản phẩm ..., qua đó đánh giá được khả năng thị trường làm cơ sở định hướng mục tiêu sản phẩm;
  • Nâng cấp, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm lên quy mô 100 kg/ lô;
  • Nâng cấp, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất 05 sản phẩm từ hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm lên quy mô công nghiệp;
  • Chuyển giao và thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất hỗn dịch nano  bạc 1.000 ppm và 05 sản phẩm chứa nano bạc bằng các chiến lược truyền thông tiếp cận thị trường, xây dựng các tài liệu truyền thông, kịch bản truyền thông để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

2.2. Nội dung của dự án được triển khai

Nội dung 1: Nghiên cứu, điều tra nhu cầu thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh các sản phẩm nano bạc

Nội dung 2: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm ở quy mô 100 kg/lô và sản xuất 300 kg hỗn dịch này

Nội dung 3: Hoàn thiện Tiêu chuẩn cơ sở và theo dõi độ ổn định của hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm

Nội dung 4: Hoàn thiện quy trình sản xuất và sản xuất 05 sản phẩm từ hỗn dịch nano bạc

Nội dung 5: Hoàn thiện tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá tác dụng, tính an toàn và theo dõi độ ổn định của các sản phẩm chứa nano bạc

Nội dung 6: Xây dựng bộ nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với bộ sản phẩm từ hỗn dịch nano bạc

Nội dung 7: Xây dựng phương án chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm và các sản phẩm

Nội dung 8: Xây dựng chuyên đề truyền thông thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm và các sản phẩm sản xuất từ hỗn dịch nano bạc

Nội dung 9: Tổ chức hội thảo khoa học, quảng bá giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm và các sản phẩm từ hỗn dịch này

Nôi dung 10: Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến về quy trình công nghệ sản xuất hỗn dịch nano bạc 1.000 ppm và các sản phẩm chứa nano bạc; tập huấn kỹ năng thương mại hóa các sản phẩm

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Quang Thảo

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương

5. Tổng kinh phí thực hiện: 10.450 triệu đồng, trong đó:

- Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 3.134,00 tr.đ.

- Kinh phí từ các nguồn khác:  7.316,00 tr.đ.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng

Bắt đầu: tháng 1/2019

Kết thúc: tháng 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Được gia hạn: (06 tháng từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2021)

 

 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Trách nhiệm trong Dự án

Tổ chức công tác

1

Lê Quang Thảo

Tiến sỹ

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

2

Dương Minh Tân

Thạc sỹ

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

3

Vũ Đoàn Huy

Dược sỹ

Công ty CP KHCN MELINKA GROUP

4

Dượng Ngọc Hương

Bác sỹ chuyên khoa I

Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

5

Nguyễn Văn Hà

Thạc sỹ

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

6

Phan Nguyễn Trường Thắng

Dược sỹ

Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

7

Vũ Thị Hạnh Yến

Dược sỹ

Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

8

Lê Quang Hòa

Dược sỹ

Công ty CP Dược phẩm QD-Meliphar

9

Phan Hiền Lương

Thạc sỹ

Công ty CP KHCN MELINKA GROUP

10

Tô Thế Kiên

Dược sỹ

Công ty CP KHCN MELINKA GROUP

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 11/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

 

Tệp đính kèm:

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 1329

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)