Thứ năm, 11/11/2021 23:37 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu ô nhiễm kim loại nặng trong không khí thông qua chỉ thị rêu Barbula indica”, mã số NĐT.25.RU/17

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: "Nghiên cứu ô nhiễm kim loại nặng trong không khí thông qua chỉ thị rêu Barbula indica", mã số NĐT.25.RU/17. 

2. Kinh phí thực hiện: 3.600 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.600 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện: từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2021.

4. Tổ chức chủ trì: Viện Vật lý.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS. TS. Lê Hồng Khiêm.

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 11-12/2021.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 635

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)