Thứ tư, 20/10/2021 22:42 GMT+7

Đi tìm giải pháp nâng cao hiệu quả với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đất đai là tài nguyên đặc biệt quan trọng của mỗi quốc gia, là tài sản, là tư liệu sản xuất. Đất đai không thể sinh ra dễ dàng để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng như những hàng hóa thông thường. Do vậy, hoạt động giao đất, cho thuê đất ngày càng có vai trò lớn trong đời sống kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở thu thập dữ liệu thông tin, đánh giá các công trình nghiên cứu có liên quan, đặc thù của hoạt động và thực tiễn giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố, Thạc sỹ Nguyễn Văn Thuấn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cộng sự đã đề xuất triển khai thực hiện đề tài cấp thành phố: “Giải pháp nâng cao hiệu quả với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện nay”.

Đề tài dự kiến sẽ nghiên cứu những vấn đề lý luận của giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất; Kinh nghiệm giao đất, cho thuê đất tại một số địa phương trong nước và bài học rút ra cho thành phố Hải Phòng; Thực trạng giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất tại Hải Phòng hiện nay; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện nay.Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị tư vấn thuyết minh đề tài chiều 19/10, các thành viên hội đồng khoa học cấp thành phố trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho Ban chủ nhiệm, như: cần phân tích đề xuất cơ chế đặc thù trong việc giao đất và cho thuê đất tại thành phố Hải Phòng; xây dựng mô hình sử dụng đất và cho thuê đất; đưa ra quy trình các dự án có sử dụng đất và cho thuê đất; chỉ ra điểm nghẽn trong việc giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố…

Hy vọng, khi được phê duyệt và đi vào triển khai thực hiện, đề tài sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để thành phố thực hiện hiệu quả công tác quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Hải Phòng trong thời gian tới.

Nguồn: Sở KH&CN thành phố Hải Phòng

Lượt xem: 574

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)