Thứ bảy, 05/06/2021 23:55 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Sáng ngày 04/6/2021, đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Cục Thông tin KH&CN quốc gia (Cục Thông tin) về những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển Cục Thông tin trong giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới năm 2030. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Xuân Định- Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ KH&CN và một số lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ.


Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đánh giá rất cao vai trò của thông tin KH&CN trong phát triển ngành KH&CN và kinh tế - xã hội của đất nước, từ đó đặt ra những yêu cầu đối với hoạt động thông tin, thống kê KH&CN để thực sự là nền tảng phục vụ hiệu quả cho công tác tham mưu, hoạch định chính sách, nghiên cứu phát triển, góp phần tạo động lực cho nền kinh tế phát triển dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST).

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng Trần Đắc Hiến đã tóm tắt về chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Cục Thông tin và các kết quả nổi bật đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trụ cột là: (i) Quản lý nhà nước về thông tin, thống kê KH,CN&ĐMST; (ii) Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin, thống kê KH&CN; cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; đầu mối triển khai đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá; (iii) Biên soạn và phát hành các ấn phẩm thông tin KH,CN&ĐMST phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu và sản xuất - kinh doanh; (iv) Triển khai hoạt đông thống kê KH,CN&ĐMST phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách; (v) Tổ chức hoạt động Thư viện KH&CN quốc gia; chủ trì Liên hợp Thư viện Việt Nam về các nguồn tin KH&CN; bổ sung, phát triển nguồn tin KH&CN quốc tế; (vi) Tổ chức các hoạt đông hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN. Cục trưởng Trần Đắc Hiến phát biểu tại buổi làm việcQuang cảnh buổi làm việc

 

Đồng chí Trần Đắc Hiến cũng đưa ra 5 phương hướng hoạt động của Cục trong thời gian tới gồm: (i) Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động thông tin, thống kê KH,CN&ĐMST; (ii) Đổi mới công tác xử lý, phân tích thông tin và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin KH,CN&ĐMST theo hướng ứng dụng các công nghệ thông minh; (iii) Xây dựng nền tảng hạ tầng tri thức mở, tiến tới hình thành hệ sinh thái nghiên cứu được dẫn dắt bởi dữ liệu trong kỷ nguyên 4.0; (iv) Thực hiện chuyển đổi số Thư viện KH&CN quốc gia; (v) Đổi mới phương thức hoạt động giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời đề xuất với Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ quan tâm ưu tiên đầu tư, giao cho Cục Thông tin triển khai một số nhiệm vụ cụ thể để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của Bộ, của ngành và của cộng đồng khoa học.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến các cán bộ chủ chốt của Cục và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tham dự họp, Thứ trưởng Lê Xuân Định đã phát biểu nêu một số nhiệm vụ Cục Thông tin cần tập trung nghiên cứu, triển khai như: tăng cường tần suất điều tra thống kê về ĐMST trong doanh nghiệp, đổi mới công tác thống kê, xây dựng và quản trị CSDL để đảm bảo thu thập và quản lý thống nhất được toàn bộ dữ liệu cập nhật theo thời gian thực về các nguồn lực KH&CN của quốc gia để phục vụ công tác quản lý. Thứ trưởng cũng đề nghị Cục tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn tổ chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hoạt động của từng đơn vị trực thuộc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Cục Thông tin đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là đối với công tác xây dựng, phát triển nguồn thông tin KH&CN. Trong chặng đường sắp tới, Cục Thông tin cần xây dựng kế hoạch phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với khát vọng, sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu cụ thể, có sự so sánh với cơ quan thông tin KH&CN của các nước trong khu vực, xác định các lĩnh vực ưu tiên phát triển gắn liền và phục vụ các mục tiêu chiến lược của Bộ và của ngành KH&CN. Bộ trưởng lưu ý rằng, Cục Thông tin phải đóng vai trò nòng cốt, điều phối nguồn lực thông tin KH&CN của Việt Nam, cải thiện vị trí trong khu vực. Bộ trưởng kỳ vọng rằng: “đến năm 2030, hệ thống thông tin KH&CN quốc gia của Việt Nam do Cục Thông tin quản lý và vận hành sẽ trở thành hệ thống thông tin KH&CN lớn của khu vực Đông Nam Á, tạo giá trị gia tăng cao cho người sử dụng, thúc đẩy xã hội phát triển với môi trường nghiên cứu mở, hướng đến giá trị cốt lõi là tạo ra một mạng lưới thông tin KH&CN không biên giới và phát triển một thị trường thông tin KH&CN phục vụ cộng đồng”.

Bộ trưởng đề nghị các cán bộ làm công tác thông tin và thống kê KH&CN quan tâm công tác tổng hợp, phân tích, cung cấp thông tin phục vụ các nghiên cứu đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 trước mắt và lâu dài đối với sự phát triển kinh tế nói riêng, các mặt của đời sống xã hội nói chung. Bộ trưởng kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục Thông tin sẽ đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Lãnh đạo Chính phủ và Lãnh đạo Bộ KH&CN giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và Thứ trưởng Lê Xuân Định, đồng chí Trần Đắc Hiến cam kết sẽ cùng tập thể cán bộ Cục Thông tin cụ thể hoá các nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả để công tác thông tin, thống kê KH&CN sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực và to lớn hơn nữa vào sự phát triển chung của Bộ và ngành KH&CN./.Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Thứ trưởng Lê Xuân Định tham quan Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN (Cục Thông tin KH&CN quốc gia)Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Thứ trưởng Lê Xuân Định tham quan Phòng truyền thống của Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Nguồn: Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Lượt xem: 3116

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)