Thứ năm, 13/05/2021 16:10 GMT+7

Đề xuất nội dung về nhóm nghiên cứu mạnh cấp quốc gia và các nội dung liên quan trong dự thảo Nghị định quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc đề xuất, hoàn thiện nội dung của Chương quy định về nhóm nghiên cứu mạnh trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học (với mục tiêu tạo hành lang pháp lý xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh cấp quốc gia, được Nhà nước ưu tiên đầu tư và có vai trò dẫn dắt hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam trong giai đoạn tới), Vụ Pháp chế kính đề nghị Quý đơn vị phối hợp nghiên cứu, đề xuất, góp ý đối với các quy định về nhóm nghiên cứu mạnh như thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận, chế độ ưu đãi và tiêu chuẩn, tiêu chí của nhóm nghiên cứu mạnh cấp quốc gia và những nội dung khác liên quan (các tài liệu tại tệp đính kèm).

Văn bản của Quý đơn vị xin gửi về Vụ Pháp chế và địa chỉ email: vuphapche@most.gov.vn trước ngày 20/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ (Thông tin chi tiết xin liên hệ Anh Nguyễn Lê Đức Minh, Chuyên viên Vụ Pháp chế, SĐT: 0968523928).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 

Nguồn: Vụ Pháp chế

Lượt xem: 1152

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)