Thứ năm, 13/05/2021 16:01 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam”; Mã số TTKHCN.ĐT.01.2020

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

- Tên đề tài:Nghiên cứu đề xuất giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam,

 - Mã số: TTKHCN.ĐT.01-2020

- Loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

+ Nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn:                       þ

- Thuộc Chương trình: Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến 2020”.

2. Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu chung: Đề xuất các giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam thông qua việc phân tích thực trạng hoạt động của các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN, đánh giá năng lực và kết quả hoạt động của các tổ chức trung gian.

Mục tiêu cụ thể:

- Nhận diện được thực trạng hoạt động của các tổ chức trung gian ở thị trường KH&CN ở Việt Nam;

- Xác định được mô hình hoạt động và mạng lưới của tổ chức trung gian theo hướng chuyên nghiệp tại Việt Nam;

- Đề xuất các giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN Việt Nam.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Lê Trung Thành  

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

5. Tổng kinh phí thực hiện:          3.160 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:   3.160 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                             0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 12/2019

Kết thúc: 12/2020

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Stt

Họ và tên

Chức danh, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Trung Thành

PGS.TS

Trường ĐH KTQD

2

Đoàn Xuân Hậu

TS

Trường ĐH KTQD

3

Nguyễn Hữu Xuyên

TS

Bộ Khoa học và Công nghệ

4

Phạm Thị Huyền

PGS.TS

Trường ĐH KTQD

5

Lê Hà Thanh

PGS.TS

Trường ĐH KTQD

6

Vũ Minh Đức

PGS.TS

Trường ĐH KTQD

7

Đào Văn Thanh

TS

Trường ĐH KTQD

8

Nguyễn Đình Toàn

TS

Trường ĐH KTQD

9

Đỗ Khắc Hưởng

TS

Trường ĐH KTQD

10

Nguyễn Thị Phương Linh

TS

Trường ĐH KTQD

11

Dương Công Doanh

TS

Trường ĐH KTQD

12

Nguyễn Minh Hiền

ThS.NCs

Trường ĐH KTQD

13

Phạm Hồng Chương

PGS.TS

Trường ĐH KTQD

14

Vũ Huy Thông

PGS.TS

Trường ĐH KTQD

15

Phạm Văn Tuấn

TS

Trường ĐH KTQD

16

Đào Thị Thanh Lam,

PGS.TS

Trường ĐH KTQD

17

Nguyễn Thị Kim Chi

TS

Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ

18

Lê Quang Dũng

TS

Trường ĐH KTQD

19

Phan Thị Thu Hiền

TS

Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật HN

20

Lê Thùy Hương, TS

TS

Trường ĐH KTQD

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 6/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

 

Tệp đính kèm:

- Báo cáo tự đánh giá

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 375

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)