Thứ tư, 05/05/2021 14:46 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia: Nghiên cứu đề xuất lộ trình và chính sách triển khai 5G tại Việt Nam, mã số: ĐTĐL.CN.10/20

1. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu đề xuất lộ trình và chính sách triển khai 5G tại Việt Nam.

Mã số: ĐTĐL.CN.10/20.

Kinh phí: 2.250 triệu;

Thời gian thực hiện: 12 tháng

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đặng Thị Hoa.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các thành viên chính tham gia thực hiện:
 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Th.S Đặng Thị Hoa

Chủ nhiệm Đề tài

Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT

2

Th.S Đồng Hoàng Vũ

Thư ký Đề tài

Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT

3

PGS.TS Trần Minh Tuấn

Thành viên thực hiện chính

Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT

4

PGS.TS Vũ Phi Tuyến

Thành viên thực hiện chính

Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT

5

Th.S Hoàng Việt Huy

Thành viên thực hiện chính

Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT

6

Th.S Nguyễn Gia Bắc

Thành viên thực hiện chính

Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT

7

Th.S Đào Thị Lan Anh

Thành viên thực hiện chính

Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT

8

Kỹ sư Lê Ngọc Hà

Thành viên thực hiện chính

Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT

9

Kỹ sư Hồ Tấn Quang

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm quản lý điều hành mạng (NOC) chi nhánh Tổng Công ty viễn thông Mobifone

10

Th.S Nguyễn Thu Hằng

Thành viên thực hiện chính

Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT

11

TS. Trần Tuấn Anh

Thành viên thực hiện chính

Cục Viễn thông, Bộ TT&TT

12

Th.S Đinh Hải Đăng

Thành viên thực hiện chính

Vụ KH&CN, Bộ TT&TT

13

TS. Nguyễn Văn Yên

Thành viên thực hiện chính

Tập đoàn VNPT

14

TS. Lê Bá Tân

Thành viên thực hiện chính

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

15

Th.S Nguyễn Đức Dũng

Thành viên thực hiện chính

Tổng Công ty hạ tầng mạng - Tập đoàn VNPT

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 10/5/2021. Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia mã số: ĐTĐL.CN.10/20

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: ĐTĐLCN-10/20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: ĐTĐLCN-10/20 (.pdf)

 

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 985

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)