Thứ năm, 29/04/2021 16:05 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng mặt người phục vụ công tác quản lý biên giới và xuất nhập cảnh, Mã số: HNQT/SPĐP/14.19

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng mặt người phục vụ công tác quản lý biên giới và xuất nhập cảnh

Mã số: HNQT/SPĐP/14.19

Thuộc:

- Chương trình: Hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Nghiên cứu công nghệ nhận dạng ảnh mặt người thu nhận từ camera an ninh, và ứng dụng trong công tác quản lý biên giới và xuất nhập cảnh, cụ thể:

a. Tiếp nhận, làm chủ công nghệ nhận dạng mặt người JFace của đối tác Nhật Bản, ứng dụng giám sát an ninh trong quốc phòng và dân sự.

b. Xây dựng một số thuật toán nhằm tăng độ chính xác trong nhận dạng đối tượng.

c. Làm chủ công nghệ phân tích, tìm kiếm các ảnh thu được từ hệ thống camera trong cơ sở dữ liệu nhiều đối tượng với đặc thù ít mẫu.

d. Xây dựng hệ thống giám sát an ninh có khả năng nhận dạng nhanh các đối tượng trong ảnh thu được từ các thiết bị ghi hình phân bố tại cửa khẩu và khu vực trinh sát, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý biên giới và xuất nhập cảnh tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Bùi Thu Lâm

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Kỹ thuật Quân sự

5. Tổng kinh phí thực hiện: 4.340 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  4.340 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện nhiệm vụ:

 - Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 7/2019 đến  tháng 12/2020         .

 - Thực tế thực hiện:  từ tháng 7/2019 đến  tháng 12/2020

 - Được gia hạn (nếu có): Gia hạn 03 tháng từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2021 theo Quyết định số 3775/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:  

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Bùi Thu Lâm

PGS.TS.

Học viện Kỹ thuật Quân sự

2

Nguyễn Việt Hùng

TS.

Học viện Kỹ thuật Quân sự

3

Trần Nguyên Ngọc

PGS. TS.

Học viện Kỹ thuật Quân sự

4

Tăng Văn Hạ

TS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

5

Tạ Huy Dũng

KS.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

6

Hoàng Bá Hải

ThS.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

7

Nguyễn Quốc Khánh

TS.

Học viện Kỹ thuật Quân sự

8

Lương Quang Tuấn

TS.

Bộ Tư lệnh 86

9

Vũ Văn Trường

ThS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

10

Hoàng Thị Thu Hiền

ThS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

11

Phạm Thái Hưng

ThS.

Học viện Kỹ thuật Quân sự

12

Huỳnh Thị Thanh Bình

PGS.TS.

Đại học Bách khoa Hà Nội

13

Phan Việt Anh

TS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

14

Trần Cao Trưởng

TS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

15

Đỗ Trung Dũng

TS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

16

Nguyễn Hữu Nội

KS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

17

Nguyễn Duy Tùng Khánh

KS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

Bổ sung TS Trần Cao Trưởng; TS Đỗ Trung Dũng; TS. Phan Việt Anh; KS Nguyễn Hữu Nội; KS Nguyễn Duy Tùng Khánh là thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ, thực hiện một số một nội dung của đề tài theo quyết định 3480/QĐ-HV ngày 24/9/2019.


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 941

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)