Thứ ba, 04/05/2021 11:31 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Khai thác, phát triển nguồn gen lúa nếp địa phương chất lượng cao (Nếp tan nhe, Khẩu nua nương) phục vụ sản xuất hàng hóa tại miền núi phía Bắc, mã số: NVQG2016/12

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Tên nhiệm vụ: Khai thác, phát triển nguồn gen lúa nếp địa phương chất lượng cao (Nếp tan nhe, Khẩu nua nương) phục vụ sản xuất hàng hóa tại miền núi phía Bắc, mã số: NVQG2016/12

Thuộc: Chương trình  (tên, mã số chương trình): Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung:

Bảo tồn lâu dài và phát triển bền vững 02 nguồn gen lúa Nếp tan nhe và Khẩu nua nương tại Sơn La và Lạng Sơn.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Phục tráng được 02 giống lúa nếp địa phương (Nếp tan nhe, Khẩu nua nương);

- Xây dựng được 02 quy trình canh tác và bảo quản cho các giống lúa được phục tráng;

- Xây dựng mô hình sản xuất lúa, gạo hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao cho các giống lúa được phục tráng.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Linh Chi

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Tài nguyên thực vật

5. Tổng kinh phí thực hiện: 2.850 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.650 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 200 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 01/10/2016       Kết thúc: 30/9/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: từ tháng 10/2016 đến hết tháng 3/2021 (Quyết định gia hạn đề tài số 2576/QĐ-BKHCN ngày 17/9/2020)

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Vũ Linh Chi

Tiến sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

2

Dương Thị Hồng Mai

Tiến sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

3

Nguyễn Thị Tâm Phúc

Thạc sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

Cử nhân

Trung tâm Tài nguyên thực vật

5

Trịnh Thùy Dương

Thạc sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

6

Nguyễn Tiến Hải

Thạc sĩ

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Sông Mã, Sơn La

7

Đinh Long Xuyên

Thạc sĩ

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Văn Lãng, Lạng Sơn


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG2016/12 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG2016/12 (.pdf)

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 710

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)