Thứ hai, 04/01/2021 08:51 GMT+7

Kết quả hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc duy trì và khai thác Nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và hoạt động khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ (TSTT), trong năm 2020 Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) tiếp tục triển khai hoạt động mở rộng hệ thống các Trạm IPPlatform và duy trì Nền tảng IPPlatform phục vụ hoạt động khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp cận dễ dàng, khai thác hiệu quả thông tin SHCN, cũng như sử dụng dễ dàng các dịch vụ SHCN thông qua việc truy cập, khai thác Nền tảng IPPlatform.

Giao diện IPPlatform: https://ipplatform.gov.vn.
 

Trong năm 2020, Viện KHSHTT đã phối hợp với các sở khoa học và công nghệ (KH&CN), trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức trung gian, hiệp hội thiết lập các Trạm IPPlatform phục vụ hoạt động khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ SHCN và quản trị TSTT của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân: Sở KH&CN Đồng Nai, Sở KH&CN Bình Dương, Sở KH&CN Bình Định, Sở KH&CN Nghệ An, Sở KH&CN Thái Nguyên, Sở KH&CN Quảng Ninh, Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam, Hội sáng chế Việt Nam, Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu TP Hà Nội… Đến thời điểm hiện tại, Viện KHSTTT đã phối hợp với các đơn vị thiết lập 14 Trạm IPPlatform (trong đó có 4 Trạm IPPlatform thiết lập trong năm 2019: Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh, Sở KH&CN Bắc Giang, Sở KH&CN Hà Tĩnh, Viện Quản trị tài sản trí tuệ Minh Đức) và xây dựng giao diện (dashboard) quản trị tài sản trí tuệ dựa trên Nền tảng IPPlatform. Các Trạm IPPlatform là đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại địa bàn, tổ chức khai thác thông tin SHCN và tiếp nhận phối hợp với Viện KHSHTT triển khai hoạt động hỗ trợ, dịch vụ về SHTT trên cơ sở cùng hợp tác và chia sẻ.

Với vai trò là một trong những công cụ quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác thông tin SHCN phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển TSTT, kể từ khi chính thức vận hành đến nay, Nền tảng IPPlatform vận hành trên https://ipplatform.gov.vn ngày càng nhận được sự quan tâm, khai thác và sử dụng. Thống kê trong năm 2020 cho thấy: số lượng khách truy cập (Visitors), lượt truy cập trang (Page Views) và khách truy cập lần đầu (First Time Visitors) ngày càng có xu hướng tăng đáng kể. Cụ thể:

- Tổng số khách truy cập (Total Visitors) là 54.325 khách. Số lượng khách truy cập mới (First Time Visitors) trong năm 2020 là 7.726 khách (tăng khoảng 15% so với năm 2019).

Biểu đồ 1. Số lượt truy cậpIPPlatform trong năm 2020.
 

- Tổng số trang truy cập (Total Page Views) trong năm 2020 là 640.634. Cao nhất là tháng 10/2020 với gần 95.000 trang.

Biểu đồ 2. Số trang truy cập IPPlatform trong năm 2020.
 

Việc số lượng khách truy cập, số trang truy cập và số người truy cập mới ngày càng tăng cho thấy Nền tảng IPPlatform đang ngày càng được doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm, khai thác, sử dụng nhằm phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển TSTT.

Trong năm 2021, Viện KHSHTT dự kiến sẽ phối hợp tổ chức một số hoạt động sau:

(i) Thiết lập thêm tổi thiểu 10 Trạm IPPlatform tại các Sở KH&CN, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức trung gian, hiệp hội.

(ii) Hội nghị “Khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN” nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh hoạt động khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN phục vụ quản lý nhà nước và phát triển hoạt động SHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

(iii) Khóa huấn luyện cho các cán bộ quản lý thuộc các Trạm IPPlatform nhằm nâng cao chuyên môn, kỹ năng về tra cứu thông tin SHCN và hỗ trợ thực hiện các dịch vụ về SHTT cho công chúng, cũng như kỹ năng sử dụng Nền tảng IPPlatform phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước về SHTT.

(iv) Hội nghị tổng kết hoạt động của các Trạm IPPlatform nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động hỗ trợ quản lý nhà nước về SHTT và kết quả hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN (tra cứu thông tin SHCN, đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN, giám định SHCN, theo dõi đơn đăng ký/tình trạng pháp lý của đối tượng SHCN...).

Trong thời gian tới, để vận hành hiệu quả và khai thác giá trị gia tăng do Nền tảng IPPlatform mang lại, Viện KHSHTT tiếp tục phối hợp với các sở KH&CN, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức trung gian, hiệp hội… phát triển các Trạm IPPlatform và hướng dẫn khai thác IPPlatform nhằm đưa thông tin và dịch vụ SHCN đến gần hơn với công chúng, góp phần hỗ trợ hoạt động phát triển TSTT và quản trị TSTT, cũng như hoạt động quản lý nhà nước về SHTT./.

 

Nguồn: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 1279

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)