Thứ hai, 14/12/2020 15:42 GMT+7

Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo vệ, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trong hoạt động Chính phủ điện tử, Mã số: KC01.12/16/20

1. Tên:    Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo vệ, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trong hoạt động Chính phủ điện tử.

2. Mã số: KC01.12/16/20       

3. Kinh phí: 5.375 triệu đồng

     NSNN: 5.375 triệu đồng     

     Ngoài NSNN:

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng từ 01/7/2018 - 30/6/2020          

5. Cơ quan chủ trì:     Viện Công nghệ Mô phỏng

6. Chủ nhiệm:    TS. Hoàng Tuấn Hảo

7. Thành viên thực hiện chính:         

7.1. TS. Hoàng Tuấn Hảo           

7.2. TS. Nguyễn Thị Hiền

7.3. TS. Lưu Hồng Dũng

7.4. TS. Phan Việt Anh

7.5. TS. Trần Hồng Quang

7.6. TS. Hà Chí Trung

7.7. ThS. Vũ Đình Phái

7.8. ThS. Nguyễn Hữu Nội

7.9. ThS. Nguyễn Văn Cường

7.10. KS. Nguyễn Văn Quân

7.11. TS. Nguyễn Việt Hùng

7.12. ThS. Nhiếp Văn Ngọc

8. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu (dự kiến)

8.1. Thời gian: Tháng 09/2020

8.2. Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

- Thông tin kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 915

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)