Thứ năm, 10/12/2020 16:21 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ (giải thể Trung tâm tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống ADOLI)

Trung tâm tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống ADOLI được thành lập theo Quyết định số 26-2018/QĐ-TWH ngày 08/3/2018 của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-2014 ngày 27/3/2018.

 Ngày 10/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 271-2020/QĐ-HKHTLGDVN ngày 07/12/2020 của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam về việc giải thể Trung tâm tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống ADOLI.

Đề nghị Trung tâm tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống ADOLI hoàn thiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1419

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)