Thứ sáu, 11/12/2020 23:43 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu tác dụng và cơ chế tác dụng ở mức độ phân tử liên quan đến bệnh tự miễn và ung thư của một số bài thuốc y học cổ truyền và cây thuốc của Việt Nam", mã số NĐT.33.ITA/17

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: "Nghiên cứu tác dụng và cơ chế tác dụng ở mức độ phân tử liên quan đến bệnh tự miễn và ung thư của một số bài thuốc y học cổ truyền và cây thuốc của Việt Nam", mã số NĐT.33.ITA/17. 

2. Kinh phí thực hiện: 3.585 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.585 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 12/2017 đến hết tháng 12/2020.

4. Tổ chức chủ trì: Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Trịnh Thị Thủy.

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 12/2020 - tháng 1/2021.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 801

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)