Thứ sáu, 11/12/2020 23:37 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất trầm hương theo hướng bền vững ở Việt Nam", mã số NĐT.10.GER/16

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất trầm hương theo hướng bền vững ở Việt Nam, mã số NĐT.10.GER/16. 

2. Kinh phí thực hiện: 3.697,00 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.697,00 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 01/07/2016 đến tháng 30/01/2021

4 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Lâm Nghiệp.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Nguyễn Thế Nhã

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 12/2020.- 1/2020

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1212

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)