Thứ sáu, 02/10/2020 16:23 GMT+7

Thông báo học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2021

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ                                    

Ngày 24/9/2020, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 15 - TB/CĐTBDCB thông báo tuyển sinh chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2021.

Vụ Tổ chức cán bộ gửi văn bản của Cục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kèm theo Công văn này để các đơn vị xem xét, cử công chức, viên chức đáp ứng quy định tham gia dự tuyển. Ứng viên được đơn vị cử dự tuyển liên hệ với đồng chí Bùi Đặng Thảo, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, email: buidang.thao165@gmail.com, điện thoại 080-43373 để nhận mẫu hồ sơ JDS file mềm.

Công văn cử công chức, viên chức và hồ sơ dự tuyển gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 22/10/2020 (ngoài hồ sơ bản cứng gửi qua đường công văn, đề nghị gửi bản mềm vào địa chỉ: vkphuong@most.gov.vn) để triển khai các công việc tiếp theo.

Vụ Tổ chức trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị./.

Tệp đính kèm:

- Thông báo số 417/TCCB ngày 01/10/2020

- Công văn số 15-TB/CĐTBDCB ngày 24/9/2020

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 2416

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)