Thứ ba, 29/09/2020 14:39 GMT+7

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2020)

Thực hiện Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Chi tiết danh mục nhiệm vụ trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2020 (.pdf)

Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2020 (.doc)

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 1508

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)