Thứ sáu, 02/10/2020 15:56 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng và sản xuất nhãn bền vững tại Sơn La và một số tỉnh phía Bắc

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng và sản xuất nhãn bền vững tại Sơn La và một số tỉnh phía Bắc.

Mã số đề tài: ĐTĐL.CN - 30/17

Thuộc Dự án KH&CN: Đề tài Độc lập cấp nhà nước, lĩnh vực Trồng trọt

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

          Mục tiêu tổng quát

Xác định được bộ giống và các biện pháp kỹ thuật thâm canh góp phần nâng cao hiệu quả và phát triển sản xuất nhãn bền vững tại Sơn La và một số tỉnh phía Bắc.

Mục tiêu cụ thể

- Xác định được bộ giống nhãn (3-5 giống) phù hợp cho mỗi vùng đảm bảo năng suất cao (năng suất trên 20 tấn/ha), phẩm chất tốt (khối lượng quả ≥15 gam, độ brix ≥18, tỷ lệ ăn được ≥65%), thời gian cho sản phẩm 60 ngày trở lên.

         - Xác định được biện pháp kỹ thuật khắc phục hiện tượng ra hoa cách năm cho bộ giống nhãn đã được xác định trồng phù hợp ở Sơn La.

         - Xây dựng được quy trình kỹ thuật thâm canh tiên tiến nâng cao năng suất 15 - 20%, chất lượng quả đảm bảo an toàn thực phẩm cho bộ giống nhãn đã được xác định trồng phù hợp ở Sơn La.

         - Xây dựng được quy trình kỹ thuật xử lý ở giai đoạn cận và sau thu hoạch, giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch cho một giống nhãn trồng chủ lực ở Sơn La.

         - Xây dựng được các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh cho bộ giống được chọn cho hiệu quả sản xuất tăng 15 - 20% tại Sơn La và Hưng Yên.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Rau quả

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

5. Kinh phí thực hiện:

Tổng số kinh phí thực hiện:            3.950,0 tr.đ, trong đó:

+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 3.550,0 tr.đ.

+ Kinh phí từ các nguồn khác (Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La): 400,0 tr.đ.

6. Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 9 năm 2020

- Thực tế thực hiện: từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 9 năm 2020

- Được gia hạn (nếu có): Không

Thông tin chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng và sản xuất nhãn bền vững tại Sơn La và một số tỉnh phía Bắc

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 1249

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)