Thứ năm, 01/10/2020 15:20 GMT+7

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ và ký hợp đồng thực hiện đề tài NCCB lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ tài trợ đợt 2 năm 2020

Ngày 21/9/2020, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã ký Quyết định số 131/QĐ-HĐQL-NAFOSTED phê duyệt Danh mục kinh phí 45 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) do Quỹ tài trợ đợt 2 năm 2020. Các đề tài được phê duyệt kinh phí đợt này được nộp hồ sơ đăng ký từ tháng 3/2020 và được HĐQL Quỹ phê duyệt vào tháng 8/2020.

Tổng kinh phí tài trợ được phê duyệt đợt này là 39,504 tỷ đồng (kinh phí trung bình khoảng 879 triệu đồng/đề tài). Kinh phí tài trợ đối với đề tài NCCB lĩnh vực KHXH&NV do Quỹ tài trợ tập trung vào các mục công lao động (phụ thuộc vào khối lượng công việc, sản phẩm của đề tài) và các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu của đề tài (điều tra, khảo sát, hội thảo khoa học).

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ gửi thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị ký hợp đồng thực hiện đề tài dự kiến từ tháng 11/2020./.

Nguồn: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1292

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)