Thứ hai, 28/09/2020 10:00 GMT+7

Thông báo Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức (Chương trình ZIM)

Hạn nộp đề xuất: ngày 28 tháng 01 năm 2021

1. Phạm vi

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ KH&CN) và Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức (Bộ BMWi)  thông báo tuyển chọn các đề tài/nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa Việt Nam và CHLB Đức nhằm phát triển các sản phẩm, quy trình có tính đổi mới sáng tạo hoặc các dịch vụ dựa trên công nghệ trong mọi lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Các đề xuất đề tài/nhiệm vụ cần phát triển các sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình mới, có tiềm năng thị trường cao và sau đó trở thành sản phẩm được thương mại hóa.

Phía Đức sẽ tài trợ các nhiệm vụ/đề tài thông qua Chương trình Đổi mới sáng tạo cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Chương trình ZIM)

Bộ KH&CN và Cơ quan quản lý dự án AiF Projekt GmbH (Đơn vị đại diện cho Bộ BMWi quản lý các dự án thuộc Chương trình ZIM) sẽ hỗ trợ các bên tham gia trong quá trình đề xuất, đánh giá và thực hiện nhiệm vụ.

Các đề xuất sẽ được Bộ KH&CN và Cơ quan quản lý dự án AiF Projekt GmbH đánh giá cùng nhau và thống nhất về kết quả sau khi quá trình đánh giá kết thúc. Quá trình đánh giá này có thể kéo dài tối đa là 6 tháng.

2. Quy trình nộp đề xuất và đánh giá

Thông báo tuyển chọn các đề xuất đề tài/nhiệm vụ tham gia Chương trình ZIM đến hết ngày 28 tháng 01 năm 2021 bao gồm các thủ tục sau đây:

        2.1 Tài chính

Các đề xuất có kết quả đánh giá tốt sẽ được hai Bộ cùng cấp kinh phí thực hiện từ các chương trình quốc gia và các nguồn khác.

 Alpha

        2.2 Yêu cầu

Kết quả của đề tài/nhiệm vụ phải góp phần phát triển các sản phẩm thương mại, quy trình và/hoặc dịch vụ kỹ thuật. Các đề xuất đề tài/nhiệm vụ phải đáp ứng các yêu cầu sau :

-     Có sự tham gia của ít nhất một doanh nghiệp Việt Nam và một doanh nghiệp Đức và một viện nghiên cứu/trường đại học Việt Nam (các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp khác cũng có thể tham gia với tư cách là đơn vị phối hợp hoặc nhà thầu phụ theo quy định về tài trợ của mỗi nước).

-     Các doanh nghiệp và/hoặc các tổ chức nghiên cứu của những nước khác cũng có thể được tham gia. Bộ KH&CN hoặc BMWi sẽ không tài trợ cho sự tham gia này.

-     Đề tài/nhiệm vụ cần tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ  và quy trình ứng dụng công nghiệp mới để có thể thương mại hóa được tại thị trường trong nước và/hoặc thị trường quốc tế.

-     Kết quả của đề tài/nhiệm vụ phải mang lại giá trị gia tăng thông qua hoạt động hợp tác quốc tế giữa các bên tham gia của hai nước (ví dụ như tạo ra và chia sẻ tri thức, nhu cầu thương mại, khả năng tiếp cận với cơ sở hạ tầng nghiên cứu và phát triển, mở ra các lĩnh vực ứng dụng mới,…).

-     Thời gian thực hiện đề tài/nhiệm vụ không quá 3 năm.

-     Đề tài/nhiệm vụ cần thể hiện sự đóng góp công nghệ cân bằng của các bên tham gia từ cả hai quốc gia và phải có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các bên tham gia.

                  Trong một đề tài/nhiệm vụ có hai đối tác hợp tác, mỗi đối tác đóng góp không quá 70% tổng số công lao động trong đề tài/nhiệm vụ.

                  Trong một đề tài/nhiệm vụ có nhiều hơn hai đối tác hợp tác, mỗi đối tác đóng góp không quá  50% tổng số công lao động trong đề tài/nhiệm vụ.

                  Các tổ chức nghiên cứu tham gia đề tài/nhiệm vụ này đóng góp không quá  50% tổng số công lao động của cả phía Đức và phía Việt Nam.

Bất kỳ đối tác nào có đề tài/nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu và phát triển đáp ứng được các tiêu chí trên có thể nộp đề xuất như thông báo này theo quy định và thủ tục hiện hành.

        2.3 Nộp đề xuất

Trong thời gian kêu gọi đề xuất từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 và đến hết ngày 28 tháng 01 năm 2021, tất cả các bên tham gia phải nộp một đề xuất chung bằng tiếng Anh - Proposal Application Form (theo mẫu đính kèm) có chữ ký hợp pháp của tất cả các tổ chức tham gia đề tài/nhiệm vụ.

Mẫu đề xuất chung có thể được tải từ trang web:

www.zim-bmwi.de/kooperationsprojekte/transnationale-fue-projekte (phía Đức)

hoặc www.most.gov.vn (phía Việt Nam).

Mẫu đề xuất chung phải được gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ  namphuong@most.gov.vn (Bộ KH&CN)zim-international@aif-projekt-gmbh.de (Cơ quan quản lý dự án AiF Projekt GmbH).

Ngoài bản đề xuất chung nói trên, tổ chức đăng ký tuyển chọn đề tài/nhiệm vụ phải nộp hồ sơ đề xuất theo các quy định tương ứng (xem ở dưới đây).
 

Phía Đức
Mỗi đối tác phía Đức phải nộp một hồ sơ đề xuất Chương trình ZIM cho Cơ quan quản lý dự án AiF Projekt GmbH Đức. Mọi doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức,  cũng như các công ty quy mô vừa với không quá 500 nhân viên (tương đương toàn thời gian) theo các quy định của Liên Minh Châu Âu,  thực hiện nghiên cứu và triển khai để phát triển các sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ công nghệ đổi mới sáng tạo đều đủ điều kiện nộp đơn.
Các công ty quy mô vừa với không quá 1000 nhân viên đều đủ điều kiện nộp dơn nếu công ty đó hợp tác với ít nhất một doanh nghiệp vừa và nhỏ theo các tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu và có dự án đang được tài trợ. Tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức theo quy định của ZIM thực hiện nghiên cứu để phát triển một sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ công nghệ đổi mới sáng tạo - có thể hợp tác với các tổ chức nghiên cứu- đều có quyền nộp đơn. Các tổ chức nghiên cứu và công nghệ đủ điều kiện đăng ký làm đối tác hợp tác của các công ty nêu trên.
Các tiêu chí chi tiết hơn có thể được xem trên trang web của chương trình ZIM tại địa chỉ: www.zim-bmwi.de/kooperationsprojekte (chỉ có bằng tiếng Đức). Đề xuất này phải tuân thủ các quy định của chương trình ZIM,  tức là phải viết bằng tiếng Đức.

Phía Việt Nam     

Tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn gửi hồ sơ bao gồm các tài liệu sau đây tới Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Bản đề xuất chung bằng tiếng Anh và  kèm theo bản dịch tiếng Việt

- Hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước 17:00 ngày 28/01/2021.
 

Địa chỉ liên hệ:

 

Phía Đức:

  Mr. Christian Fichtner

  AiF Projekt GmbH

  Tschaikowskistraße 49

  13156 Berlin

  Phone +49 30 48163-525

  Fax: +49 30 497907-525

  Email: c.fichtner@aif-projekt-gmbh.de

  www.zim.de/international

 

 

 

Tệp đính kèm:

- Proposal Application Form

Phía Việt Nam:

Bà Lưu Nam Phương

Vụ Hợp tác quốc tế

Phòng Phòng Châu Âu và Nam Thái

Bình Dương (Phòng 401)

Bộ Khoa học và Công nghệ

113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024.39435376

Fax: 024.39439987

Email: namphuong@most.gov.vn

 

 

 

 

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Lượt xem: 6399

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)