Thứ sáu, 25/09/2020 15:57 GMT+7

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ Gen cấp quốc gia – lĩnh vực lâm nghiệp (theo Quyết định số 2656/QĐ-BKHCN)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia (Chi tiết tại Quyết định số 2656/QĐ-BKHCN ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 24 tháng 11 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 24 tháng 11 năm 2020.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 2656/QĐ-BKHCN ngày 25/9/2020 (.pdf)

Quyết định số 2656/QĐ-BKHCN ngày 25/9/2020 (.doc)

Nguồn: Vụ Kế hoạch- Tài chính

Lượt xem: 2799

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)