Thứ sáu, 25/09/2020 11:09 GMT+7

Thông báo gia hạn thời gian kêu gọi tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư năm 2021 thuộc Chương trình Đồng tài trợ cho Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Đông Nam Á - Châu Âu (SEA-EU JFS)

Tiếp theo Thông báo ngày 23/6/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo gia hạn thời gian kêu gọi đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình Đồng tài trợ cho Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Đông Nam Á - Châu Âu (SEA-EU JFS), cụ thể như sau:

    - Thời hạn nộp hồ sơ của lần kêu gọi lần thứ 5 về Khoa học và Công nghệ vào ngày 15/12/2020;

    - Thời hạn nộp hồ sơ của lần kêu gọi lần thứ 6 về Đổi mới sáng tạo vào ngày 15/01/2021.

Thông tin liên quan đến Chương trình SEA-EU JFS xin tham khảo tại website: https://www.sea-eu-jfs.eu.

Thông tin xin liên hệ:

Chị Trịnh Quỳnh Trang

Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 8443 9436688; Fax: 844 394399.87

Emai: tqtrang@most.gov.vn

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Lượt xem: 2677

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)