Thứ sáu, 25/09/2020 08:20 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp Nhà nước: Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả nguồn gen lợn Cỏ và lợn Mẹo

a) Thông tin chung

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả nguồn gen lợn Cỏ và lợn Mẹo

- Mã số:  NVQG-2017/01

- Thuộc: Chương trình Khai thác và phát triển nguồn gen

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 9/2017 đến tháng  8/2020)

- Tổng kinh phí:        4.900 triệu đồng, bao gồm:

                                    + NSNN: 4.300 triệu đồng

                                    + Khác: 600 triệu đồng

- Tổ chức chủ trì: VIỆN CHĂN NUÔI

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:        TS. Phạm Sỹ Tiêp (9/2017 – 8/2019)

                                                TS. Hoàng Thị Phi Phượng (9/2019 – 8/2020)

- Tác giả thực hiện đề tài/dự án trên gồm những người có tên trong danh sách sau:

 

TT

Chức danh khoa học, học hàm,  học vị, họ và tên,
 

Đơn vị công tác

1

TS. Phạm Sỹ Tiệp

Viện Chăn nuôi

2

TS. Hoàng Thị Phi Phượng

Viện Chăn nuôi

3

ThS. Phạm Duy Phẩm

Trung tâm NC Lợn Thụy Phương - Viện Chăn nuôi

4

ThS. Nguyễn Văn Trung

Bộ môn Di truyền Giống vật nuôi - Viện Chăn nuôi

5

ThS. Phạm Hải ninh

Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học - Viện Chăn nuôi

6

PSG.TS. Phùng Thăng Long

ĐH Nông Lâm Huế

7

ThS. Ngô Mậu Dũng.

Viện Nghiên cứu Phát triển – ĐH NL Huế.

8

ThS. Thái Khắc Thanh

Trung tâm Giống Chăn nuôi Nghệ An

 

b. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thứ năm ngày 08 tháng 10 năm 2020 tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

c. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật

Lượt xem: 1724

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)