Thứ hai, 20/01/2020 13:22 GMT+7

Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 15/01/2020, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Ông Đặng Quang Huấn - Chủ tịch Công đoàn Bộ KH&CN, ông Nguyễn Quốc Thái - Phó Chánh Văn phòng Công đoàn Bộ KH&CN đã đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm có ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT), bà Hà Thị Hoài - Chủ tịch Công đoàn Cục và bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Cục trưởng.
 

Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị.
 

Hội nghị đã nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 do Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn trình bày; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban chấp hành Công đoàn Cục do Bà Hà Thị Hoài, Chủ tịch Công đoàn trình bày; báo cáo kết quả hoạt động thanh tra năm 2019 do bà Lê Minh Hằng, Ban Thanh tra nhân dân trình bày.

Năm 2019, Cục NLNT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra tại Kế hoạch công tác năm 2019 (tại Quyết định số 405/QĐ-BKH&CN) trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT và tham mưu cho Bộ trưởng tổ chức triển khai các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ KH&CN trong lĩnh vực NLNT.

Hội nghị đã thảo luận và nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu về đánh giá kết quả công tác năm 2019 bao gồm việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường việc tổ chức và tham gia đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phục vụ chức năng quản lý của Cục; bổ sung phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công đoàn Cục về việc tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”,...

Với các kết quả đạt được trong năm qua, Cục trưởng Cục NLNT đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-NLNT ngày 12/12/2019 về việc công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích trong năm 2019, trong đó 100% cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Cục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 03 đơn vị được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 08 cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 04 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Cục NLNT đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng của Bộ xem xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho 03 cá nhân; cho tập thể Cục NLNT và 02 đơn vị trực thuộc Cục; tặng Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ cho tập thể Cục NLNT .

Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo về thành tích nổi bật năm 2019 của Công đoàn Cục, đặc biệt là các hoạt động tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao nhân dịp 60 năm kỷ niệm thành lập Bộ KH&CN; công nhận và trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Cục NLNT cho 08 đồng chí công đoàn viên đã có thành tích trọng các hoạt động công đoàn chung của Cục; đề nghị Công đoàn Bộ khen thưởng Công đoàn cơ sở Cục NLNT có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh, 02 cá nhân đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc và 02 công đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
 

Bà Hà Thị Hoài, Chủ tịch Công đoàn Cục NLNT trao giấy khen của Công đoàn Cục cho các công đoàn viên có thành tích nổi bật trong năm 2019.
 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Quang Huấn - Chủ tịch Công đoàn Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả công tác của tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Cục; việc chấp hành nghiêm túc của Cục đối với các chỉ đạo của Bộ, các cấp ủy đảng và Công đoàn Bộ; tích cực phối hợp các địa phương để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng NLNT trong năm 2019. Về việc tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua của Nhà nước, của Bộ và Khối thi đua, Chủ tịch Công đoàn Bộ đề xuất Cục nên đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng NLNT tại các địa phương để phục vụ tốt hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe của người dân.
 

Ông Đặng Quang Huấn, Chủ tịch Công đoàn Bộ phát biểu tại Hội nghị.
 

Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn chân thành cảm ơn Chủ tịch Công đoàn đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công đoàn và phong trào thi đua của Cục Năng lượng nguyên tử.

Thay mặt Lãnh đạo Cục và Đoàn Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Cục trưởng đã phát động phòng trào thi đua năm 2020 với nội dung: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục NLNT quyết tâm thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 lập thành tích xuất sắc chào mừng 10 năm thành lập Cục NLNT (02/2010-02/2020) trong đó tập trung vào công tác xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực phát triển ứng dụng NLNT, xây dựng và triển khai Quy hoạch phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, công tác của Hội đồng phát triển ứng dụng NLNT quốc gia, thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp và đạt được các chỉ tiêu thi đua đã đặt ra.

Tại Hội nghị, bà Hà Thị Hoài - Chủ tịch Công đoàn và ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng đã đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo Cục NLNT ký kết Giao ước thi đua năm 2020 để triển khai thực hiện các nội dung thi đua đã phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ lập thành tích chào mừng 10 năm thành lập Cục và các ngày lễ lớn trong năm.
 

Ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục NLNT và Bà Hà Thị Hoài, Chủ tịch Công đoàn Cục ký Giao ước thi đua năm 2020.
 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Hoàng Anh Tuấn đã thông qua Nghị quyết Hội nghị với việc nhất trí ý kiến của các đại biểu, bổ sung phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Công đoàn Bộ. toàn thể Hội nghị đã thông qua Nghị quyết.

Kết thúc Hội nghị, Cục trưởng Hoàng Anh Tuấn đã ghi nhận và biểu dương đóng góp của các đơn vị, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Cục đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bộ Khoa học và Công nghệ và Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ phát động; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2020 ngay từ đầu năm để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Nguồn: Cục Năng lượng nguyên tử

Lượt xem: 1625

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)